Hans Pettersson, svensk oseanograf og fysiker, sønn av O. Pettersson, professor i oseanografi ved Göteborgs universitet 1930–56. Utførte betydelige arbeider særlig over radioaktive stoffer i havvannet og i bunnsedimenter. Ledet den svenske dyphavsekspedisjonen med Albatross 1947.