Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S., ble stiftet 1896 etter initiativ fra Fredrikke Marie Qvam, Randi Blehr, Cecilie Thoresen Krog, Margrete Vullum og Pylle Horst. Formålet var opprinnelig å skaffe sanitetsmateriell til bruk så vel i krig som ved ulykkestilfeller i fred, å utdanne sykepleiere og på annen måte å virke for god, organisert sykepleie i bygd og by, samt å utbre kunnskap om og bekjempe tuberkulose, revmatisme og andre folkesykdommer. Utdannelsen av sykepleiere begynte i 1898, og i 1899 ble kampen mot tuberkulosen programfestet. Fra 1914 og frem til helsestasjonsloven trådte i kraft i 1974 hadde N.K.S. opprettet og drevet ca. 650 helsestasjoner for mor og barn, og engasjert seg i helse- og velferdsarbeid for eldre, husmorferier og annet hjelpearbeid.

N.K.S. har nå som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn, ved å engasjere seg årvåkent innenfor helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofearbeid.

Organisasjonens hovedsatsingsområder er kvinnehelse og omsorgsberedskap og vektlegger også tiltak i forhold til barn, unge og eldre. Medlemmene driver arbeidet på frivillig grunnlag. Lokalforeningene nyter stor frihet i valg av arbeidsoppgaver, og har derfor god forankring i nærmiljøet.

N.K.S. eier og driver en rekke institusjoner og virksomheter som yter helse- og velferdstjenester, for en stor del etter avtale med det offentlige. N.K.S. Kløverinstitusjoner as er et felles utviklingsselskap som N.K.S. har etablert for disse virksomhetene.

Foreningen har ca. 900 lokale foreninger og 700 underavdelinger, med til sammen ca. 95 000 medlemmer (2006). Hovedkontoret er i Oslo. Organisasjonen utgir medlemsbladet Fredrikke.

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen hadde ingen navngitt forfatter, men en tilknyttet fagkonsulent.

Fagkonsulent for denne artikkelen var

Publisert på nett 14.02.2009. Det er siden gjort 3 endringer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Helseorganisasjoner

Geir Sverre Braut Høgskolen Stord/Haugesund

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.