Meteoritter

Meteoritter er objekter fra verdensrommet (meteoroider) som overlever passasjen gjennom atmosfæren og faller ned på jordoverflaten. De stammer fra vårt eget solsystem, overveiende fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Noen få meteoritter er kjent fra Mars og månen (se marsmeteoritter). Jorden blir ustanselig bombardert med større og mindre partikler som kommer mot oss med kosmiske hastigheter, 11–70 km/s. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Haakon Fossen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 38 artikler: