Moldavitt, (etter elven Moldau), navn på tektitt funnet i Tsjekkia. De stammer antagelig fra en eksplosjon for ca. 15 mill. år siden, da en kjempemeteoritt laget Rieskrateret ved Nördlingen, 80 km øst for Stuttgart.