Suevitt, breksje (bruddstykke-bergart) som forekommer i forbindelse med meteorittkratere. Bergartsfragmentene viser tegn på sjokk-metamorfose. Først beskrevet fra Ries-krateret i Tyskland. Kjennes også fra Gardnos-strukturen i Hallingdal.