Australitt, (av austral- og -itt), tektitt, naturlig forekommende glass fra det sørlige Australia.