Totalt ble det funnet 21,7 kg av denne steinmeteoritten og den største steinen er på 19,8 kg. Dette er Norges nest største meteoritt. Meteoritten er av typen breksjert steinmeteoritt H4 (høyt jern-innhold), falt kl 20.30 den 20. mai 1884 på Tysnesøy i Hordaland ved gården Midt-Vaage, på østre del av øya som ligger syd for Bergen. En stor ildkule med røykstripe og kraftige tordensmell ble sett og hørt av mange mennesker. Fallet ble godt beskrevet i flere Bergensaviser. Øyenvitner forteller om en eksplosjon høyt i atmosfæren hvor ildkulen delte seg i mange fragmenter, og eksplosjonen ristet flere hus. En dame på Vaage fant senere et stort hull i bakken, men ingen stein, og hun antok at det var et lynnedslag. Dagen etter ble meteoritten funnet på gården. Distriktslegen sørget for at meteoritten ble sendt til Universitetets mineralkabinet, og damen fikk en god belønning for steinen. Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum, UiO.