Akondritt, steinmeteoritt som er homogen, med tydelige silikat mineralkorn, uten kondruler (kulestrukturer) og uten jernnikkel mineraler. Akondrittene er de meteorittene som er mest lik vanlig stein, men har ofte en glassaktig brennhinne. De består hovedsakelig av silikatmineraler og er mer differensierte  en pimitive meteoritter. En antar at mange av akondritt meteorittene kommer fra asteroiden Vesta, men enkelte kommer også fra Mars og Månen.

akondrittene kan grupperes slik utfra materiale og opprinnnelse:

Akondritter mangler kondruler og har ulik hovedsammensetning. De utgjør (1/1-2016) 2276 av 52867 kjente meteoritter.

HED-meteoritter er fra asteroiden  Vesta, som har opplevd omfattende vulkansk påvirkning og ligner på jordiske  vulkanske bergarter, utgjør 40 kjente meteoritter.

Diogenitter er mafiske dypbergarter fra  Vesta, og består hovedsakelig av pyroksen, plagioklas og olivin.

Eukritter er mer finkornede og basalt-aktige dagbergarter fra overflaten av Vesta, og inneholder krom, plagioklas, pyroksener, og tidvis litt jernnikkel, men ikke olivin. Eukeritter er de eneste i gruppen akondritter som inneholder jernnikkel mineraler.

Howarditt er rene blandingseksemplarer av de andre to typene med grove breksje-innslag av diogenitt og eukritt..

SNC-akondritter eller marsmeteoritter inneholder mye tunge og mafiske (Fe-Mg)  mineraler, og utgjør bare 4 kjente hovedgrupper innen mars-meteoritter.

1) Shergottitt er den tallrikeste undergruppen marsmeteoritter og består av maskelynitt.

2) Nakhlitter har grønn-brun, finkornet tekstur med innhold av augitt, funnet i Egypt.

3)Chassignitter består mest av olivin-sammensetninger og er trolig dannet i vann, funnet i Frankrike.

4) Ortopyroksenitt-holdige akondritter har hovedinnhold av ortopyroksen (hypersthene), funnet i Antarktis.

Angritter er tydelig magmatiske akondritter med pyroksen, olivin og plagioklas, som i struktur minner om basalt. Man kjenner ikke til hvor de stammer fra i solsystemet. Funnsted er Angra dos Reis i Brasil.

Aubritter er magmatiske og inneholder det magnesium-rike mineraler enstatitt, samt litt jern-nikkel, olivin og troilitt. De kan stamme fra asteroiden 44 Nysa. Funnsted er Aubres i Frankrike.

Ureilitter består av mest olivin og pyroksen, og mye karbondioksid og edelgasser, noe som taler imot vesentlig endring av bergarten over tid. Det er uvisst hvor meteorittene stammer fra. Funnsted er Novo Urej i Russland. Et eksemplar er 2008 TC3, betegnet Almahata Sitta.[3]

Primitive akondritter en samlegruppe for lite omformede, nesten kondritt-aktige meteoritter hvor kondrulene kan ha eksistert men i så fall har blitt ødelagt i ettertid. Det er kjent 4 meteoritter av denne typen  acapulcoitt (Acapulco, Mexico), brachinitt (Brachina, Australia), lodranitt (Lodran, India) og winonaitt (Winona, USA).

Månemeteoritter eller lunaitt, også kalt LUN-akondritter, er en gruppe magmatiske, overflatevulkanske akondritter som stammer fra månen. Dette ble fastslått først etter analyse av steinprøver fra månen, og de fleste er funnet i Antarktis. Først i 1991 ble det første ikke-antarktiske eksemplar funnet, i Australia. Senere er det også funnet månemeteoritt i nord Afrika og Oman. Man kan ut fra bakgrunnen skille ut følgende undergrupper:

1) Breksjer fra vulkansk høyland som har anortositt-preg. 2) Fragmenterte breksjer fra høylandet.3) Impakt-smeltebreksjer. 4) Mare-basalt-sammensetninger. 5) Mare-gabbro-sammensetning.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.