Dette er en 254 gram stor steinmeteoritt av typen kondritt, karbon CM2. Den slo ned kl. 19 den 6. april 1942 ved Pollen gård i Nesna. Dette nedfallet skjedde i dyp snø og bare én meter fra finneren, Andreas Pollen. I et intervju med en lokalavis forteller han om sterk during idet den kom, samt at den var varm og luktet vondt. Sannsynligvis var det organiske svovelholdige forbindelser som luktet. Spesifikk vekt er 2,574 g/cm3. Mineraler i denne meteoritten er olivin, serpentin (antigoritt) og jern-nikkelmineraler. Vannholdige mineraler som serpentin er uvanlig i meteoritter. Meteoritten inneholder også enkle organiske forbindelser, som kan ligne på RNA, som er byggesteinene for DNA og dannelse av mulig liv. Meteoritten er ikke magnetisk.