utviklingsbaner for næringslivet

Artikkelstart

Utvikling og omstilling av næringslivet kan forstås som ulike utviklingsbaner. En utviklingsbane i en region eller nasjon består av den retningen som en eller flere tilgrensende næringer næring gjennomløper når det gjelder teknologi, organisering, arbeidsmåter, forretningsmodeller og annet. En ny utviklingsbane oppstår når flere virksomheter etableres i en ny næring for en region eller et land, når virksomhetene har eller skaper et marked og får begynnende støtte fra innovasjonssystemet.

Fire utviklingsbaner

En rekke utviklingsbaner er mulige, men fire hovedtyper kan avgrenses:

  1. Forsterkning av eksisterende næringsliv;
  2. Fornyelse av næringslivet;
  3. Nytt næringsliv gjennom diversifisering;
  4. Helt nytt næringsliv.

De to første utviklingsbanene fører ikke til framvekst av nye næringer eller store endringer i innovasjonssystemet; det er snakk om å utvikle regioners og nasjoners eksisterende næringsliv videre i mindre eller større grad.

Det å styrke og fornye det eksisterende næringslivet er sentralt, men mest sannsynlig ikke tilstrekkelig for å opprettholde samlet verdiskaping og antall arbeidsplasser på noe lengre sikt. De to neste utviklingsbanene er derfor rettet inn på å supplere dette ved å tilføre nye næringer for en region eller nasjon og føre til større omstilling.

Forsterkning av eksisterende næringsliv

Den første er forsterking av det eksisterende, sterke næringslivet i en region eller nasjon. Sterke eller viktige næringer støttes ofte av spesielt tilpasset utdanning, forskningsaktivitet og virkemidler, som tilfellet er med den norske oljesektoren etter dens etablering- og vekstfase.

Fornyelse av næringslivet

Oljesektoren i Norge vokste også i stor grad fram gjennom diversifisering. Der ble tradisjonell kunnskap innen blant annet skipsbygging og bygging av broer utnyttet for å utvikle plattformer og annet produksjonsutstyr for Nordsjøen. Boreriggen Ocean Viking foretok, sammen med «Ocean Traveler», de første prøveboringer på norsk sokkel i Nordsjøen. Høsten 1969 fant Ocean VikingEkofiskreservoaret. Dette var verdens største petroleumsfelt til havs da det ble oppdaget. Produksjonen fra feltet startet i 1971. Ekofiskfunnet regnes som starten på oljeeventyret i Norge.
Av /Norsk Oljemuseum.

Det eksisterende næringslivet kan også fornyes. Det skjer hovedsakelig gjennom innovasjon i eksisterende og nye bedrifter i bestemte næringer, som resulterer i nye eller vesentlig forbedrede produkter og tjenester eller at det tas i bruk nye og mer effektive måter å produsere på eller å organisere virksomheter på. Forsterking og fornyelse bidrar til at bedrifter blir bedre og mer effektive i sin eksisterende virksomhet.

Nytt næringsliv gjennom diversifisering

Utvikling gjennom diversifisering skjer når ulike typer eksisterende kompetanse og andre ressurser kobles sammen. Det gir opphav til ny kunnskap, som kan lede til innovasjoner og framvekst av en ny næring og utviklingsbane. Såkalte nye media, som spillbransjen og sosiale media er ett eksempel, der IKT-kunnskap og tradisjonell mediekunnskap er koblet sammen for å skape en ny sektor. Oljesektoren i Norge vokste også i stor grad fram gjennom diversifisering. Der ble tradisjonell kunnskap innen blant annet skipsbygging og bygging av broer utnyttet for å utvikle plattformer og annet produksjonsutstyr for Nordsjøen.

Helt nytt næringsliv

Den siste utviklingsbanen leder til den mest omfattende og krevende typen av omstilling. Den omfatter at det vokser fram helt nye næringer fra start av. Det kan skje gjennom kommersialisering av forskningsresultater, gjennom innsats fra kreative gründere eller gjennom investeringer og gründere utenfra en region eller nasjon. Norsk oppdrettsnæring er et eksempel på denne typen utviklingsbane, der lang tids forskningsinnsats og praktisk kunnskap ligger bak framveksten av denne næringen.

Tilpasning og utvikling av innovasjonssystemer

Framvekst av nye næringer gjennom diversifisering og helt nytt næringsliv er krevende. Det innebærer at det vokser fram nye bedrifter i nye næringer eller at eksisterende bedrifter gjør nye ting og ting på andre måter.

En ny utviklingsbane må støttes av innovasjonssystemet rundt bedrifter og næringer for at den skal kunne etableres.

Innovasjonssystemer er imidlertid først og fremst rigget for å støtte de sterke næringene, som har gitt god konkurransekraft til olje- og gassektoren, oppdrett og andre sterke norske næringer. Innovasjonssystemer er trege å endre for å kunne gi relevant støtte til nye typer av bedrifter og næringer, men nødvendig for at nye utviklingsbaner skal vokse fram.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg