smart spesialisering

Artikkelstart

Smart spesialisering er EUs strategi og arbeidsmetode for å få mer effekt fra offentlig støtte til forskning og utvikling.

Bruken av ressurser skal konsentreres til næringer og aktiviteter der regioner og nasjoner har sin styrke, som skal bidra til nye arbeidsplasser og økt velstand.

EU har etablert en såkalt Smart Specialisation Plattform som skal bistå regioner i å utvikle sin strategi. Strategien brukes av regioner og land i EU og tas i økende grad i bruk av norske fylkeskommuner som et ledd i utformingen av fylkenes næringspolitikk.

Finne framtidige spesialiseringer

Formålet med smart spesialisering er å identifisere det som kan være framtidige næringsmessige spesialiseringer i en region. Det tas utgangspunkt i eksisterende styrker i en regions næringsliv, men poenget er ikke nødvendigvis å styrke eksisterende spesialiseringer, men identifisere det som kan være framtidas sterke næringer.

Smart

Ordet ‘smart’ viser til hvordan nye spesialiseringer identifiseres, det vil si spesialiseringer der en regions næringsliv har gode forutsetninger for å bli konkurransedyktig.

Spesialiseringer skal identifiseres ved hjelp av solide analyser og med medvirkning fra mange aktører, ikke minst næringslivet.

Spesialiseringene vil variere fra region til region ut fra særegne regionale forutsetninger. Det skal legges til rette for nye spesialiseringer blant annet gjennom å utvikle regionale innovasjonssystemer, deretter vil markedet avgjøre hvilke spesialiseringer som virkelig vokser fram.

Spesialisering

Ordet ‘spesialisering’ er brukt for å vise til at mange bedrifter i samme næring, verdikjede, klynge eller med samme teknologi i en region gir noen konkurransefordeler i forhold til bedrifter som ikke har et tilsvarende regionalt næringsmiljø å støtte seg til.

Spesialisering kan gi lettere tilgang på relevant kompetanse hos erfarne arbeidstakere, gode leverandører, tilpasset utdanning, innovasjonspress fra lokale konkurrenter og så videre.

Videre kan en regional spesialisering med høy kompetanse trekke til seg bedrifter og investeringer utenfra.

Det er også vist i undersøkelser at bedrifter som først forsvinner fra en region gjennom blant annet nedleggelser, er de som ikke kan støtte seg på ulike ressurser i regionen.

Resultater

Strategien for smart spesialisering er opptatt av resultatet, forstått som hvilke næringer, teknologier, bedriftsgrupper som kan utgjøre framtidas spesialisering i en region. Strategien er videre opptatt av hvilke prosesser som skaper det framtidige næringslivet i en region og hvordan prosessene kan stimuleres.

Utvikle det eksisterende

Tre hovedtyper av utviklingsprosesser kan identifiseres. Den første består i å utvikle det etablerte næringslivet og de eksisterende spesialiseringene.

Det skjer gjennom det daglige arbeidet i bedrifter for å holde seg konkurransedyktig og ligge foran konkurrenter. Dette arbeidet kan styrkes når en region har spesialiseringer der gode ideer spres mellom bedrifter. Å utvikle det eksisterende næringslivet vil alltid være sentralt, også siden nytt næringsliv ofte vokser fram fra etablert kompetanse.

Nytt fra etablert

Det viser til den andre hovedtypen av utviklingsprosess, der nytt næringsliv vokser fram fra den kompetansen og aktiviteten som er utviklet i det etablerte næringslivet.

Det skjer ofte gjennom kombinasjon av ideer, kunnskap og teknologi fra andre næringer. Nye næringer for en region baseres på utvikling av nytt i eksisterende bedrifter eller etablering av nye bedrifter

Helt nytt

Til slutt kan nytt næringsliv vokse fram nærmest fra null, gjennom at lokale entreprenører kommer opp med helt nye ideer, eller gjennom at bedrifter kommer til en region utenfra.

Strategier for smart spesialisering kan bidra til en eller flere av utviklingsprosessene, avhengig av regioners eksisterende spesialiseringer og forutsetninger.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Philip Mccann & Raquel Ortega-Argilés (2013): Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy, Regional Studies, DOI: 10.1080/00343404.2013.799769

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg