Ulike lands idrettstradisjoner

Idrett er fysisk aktivitet drevet for å bedre utøverens fysiske og psykiske helse gjennom mosjon og rekreasjon (mosjonsidrett) eller for å oppnå best mulige resultater i øvelser med fast struktur og regelverk (konkurranseidrett). Opprinnelig ble ordet brukt om alle former for høyt ansett dyktighet, både av åndelig art (innen musikk, diktekunst, kunnskap om runer med mer) og legemlig gjennom ulike kroppsøvinger. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Ulike lands idrettstradisjoner

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 artikler: