Fotosyntetisk aktiv stråling, synlig lys med bølgelengde 400–700 nanometer (nm) som brukes i plantenes fotosyntese. Måles med en kvantemåler, måleenhet mikromol per kvadratmeter og sekund. Klorofyll absorberer lite lys ved bølgelengder lengre enn 700 nm, og ved kortere bølgelengder enn 400 nm absorberes lyset av flavonoider i overhuden (epidermis) slik at de ikke når frem til kloroplastene.