Assimilater, (til assimilasjon), produkter ved fotosyntesen hos grønne planter. De er i første rekke karbohydrater som stivelse og sukrose (rørsukker), men også aminosyrer og andre nitrogenforbindelser. Assimilatene forbrukes til en viss grad i bladets egne celler, men det meste transporteres bort gjennom silvevet til røtter og andre voksende deler av planten (assimilattransport).