Norsk Gartnerforbund, stiftet 1910, faglig og næringspolitisk organisasjon for yrkesproduksjon av gartneri- og hagebruksprodukter i Norge. NGF skal samordne de forskjellige fagområdenes særinteresser, ta seg av saker av næringpolitisk betydning og koordinere faggruppenes faglige virksomhet i forhold til opplæring/etterutdanning, forskning og rådgivningstjeneste. Sekretariat i Oslo. Utgir tidsskriftene Gartneryrket og Park og anlegg. Stiftet 1910 som Norsk Gartnerforening, navneskifte 1970.