Norges Bygdeungdomslag, stiftet 1946, har som formål å ivareta og fremme bygdeungdommens og bygdenes interesser, sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting og fremme kulturell opplysning og utvikling. NBU bygger på et kristent grunnsyn og har nært samarbeid med Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag. Driver et utstrakt studie- og opplysningsarbeid, tevlinger o.l. Sekretariat i Oslo; ca. 4700 medlemmer (2005).