Landbrukslag er en annen betegnelse for lokale bondelag tilknyttet Norges Bondelag.