landbruksselskap

Artikkelstart

Landbruksselskap, organisasjon til fremme av landbruket, tidligere med forvaltningsansvar for offentlige tiltak innen jordbruk og hagebruk.

Styret for fylkenes landbruksselskaper fungerte tidligere også som fylkeslandbruksstyre i saker som hørte under jordloven. Medlemmene ble dels oppnevnt av offentlige myndigheter, dels valgt av landbruksorganisasjonene. Landbruksselskapets kontor var sekretariat for fylkeslandbruksstyret.

Oppgavene som landbruksselskapene hadde i forvaltningen av landbrukspolitikken på fylkesnivå, er nå overført til landbruksavdelingen hos fylkesmannen og til det politisk valgte fylkeslandbruksstyret.

Historikk

Landbruksselskapenes historie går tilbake til de private landhusholdningsselskapene som ble stiftet i Norge fra annen halvdel av 1700-tallet med formål å fremme landbruket. Det danske landhusholdningsselskab fra 1769 arbeidet også i Norge og ble forbilde for de første norske selskapene. Det første ble stiftet på Sunnmøre i 1773, og etter hvert ble det opprettet selskaper i de fleste fylkene.

Det var byborgere, embetsmenn og proprietærer som stod i spissen for selskapene, som arbeidet for å premiere god drift, skaffe gode avlsdyr og nye planteslag, gi ut skrifter osv.

Fra 1809 ble Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter hvert en sentralorganisasjon for landhusholdningsselskapene. Fra 1860-årene begynte myndighetene å bevilge penger til landbruket gjennom selskapene, som etter hvert ble offentlige forvaltningsorganer.

I 1920 ble selskapene omorganisert og fikk betegnelsen landbruksselskap.

I 1993 ble den organisatoriske tilknytningen for landbruksforvaltningen i fylkene endret. Fylkeslandbrukskontorene ble lagt inn under fylkesmannen som en fagavdeling for landbruk (FMLA), mens landbrukskontorene ble overført til kommunene med virkning fra 1. januar 1994. Etter dette fikk landbruksselskapene en ny rolle som ideelle stiftelser der formålet er å forvalte kapitalen i selskapenes fond til fremme av landbruket i fylket.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg