landbruksselskap

Landbruksselskap, organisasjon til fremme av landbruket, tidligere med forvaltningsansvar for offentlige tiltak innen jordbruk og hagebruk. Styret for fylkenes landbruksselskaper fungerte tidligere også som fylkeslandbruksstyre i saker som hørte under jordloven. Medlemmene ble dels oppnevnt av offentlige myndigheter, dels valgt av landbruksorganisasjonene. Landbruksselskapets kontor var sekretariat for fylkeslandbruksstyret. Oppgavene som landbruksselskapene hadde i forvaltningen av landbrukspolitikken på fylkesnivå, er nå overført til landbruksavdelingen hos fylkesmannen og til det politisk valgte fylkeslandbruksstyret.

Historikk

Landbruksselskapenes historie går tilbake til de private landhusholdningsselskapene som ble stiftet i Norge fra annen halvdel av 1700-tallet med formål å fremme landbruket. Det danske landhusholdningsselskab fra 1769 arbeidet også i Norge og ble forbilde for de første norske selskapene. Det første ble stiftet på Sunnmøre 1773, og etter hvert ble det opprettet selskaper i de fleste fylkene. Det var byborgere, embetsmenn og proprietærer som stod i spissen for selskapene, som arbeidet for å premiere god drift, skaffe gode avlsdyr og nye planteslag, gi ut skrifter osv. Fra 1809 ble Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter hvert en sentralorganisasjon for landhusholdningsselskapene. Fra 1860-årene begynte myndighetene å bevilge penger til landbruket gjennom selskapene, som etter hvert ble offentlige forvaltningsorganer. I 1920 ble selskapene omorganisert og fikk betegnelsen landbruksselskap.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg