Grunneierlag, sammenslutning av grunneiere som skal ivareta og drive felles interesser i utmark, særlig med henblikk på utnyttelse av jakt, fiske, hytteutleie, båtutleie m.m. Grunneierlagene er organisert gjennom Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund.