Robinsonade, roman, fortelling etter mønster av Defoes roman Robinson Crusoe; liv, eventyrlige opplevelser som minner om Robinson Crusoes.