Norsk barne- og ungdomslitteratur etter 2000

Barne- og ungdomslitteratur er tekster som er skrevet av voksne for å bli lest av eller for barn. Barneperspektivet og det aktive barnet er hovedelement i barnelitteraturen. Barnelitteraturen fyller flere funksjoner i samfunnet, fra skrivekunst til språkutvikling og formidling av danningsidealer. Barnelitteraturen er voksenstyrt og gjenspeiler derfor samfunnets normer for hvordan en barndom skal leves og skildres. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Norsk barne- og ungdomslitteratur etter 2000

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel