Norsk barne- og ungdomslitteratur etter 2000

Fagansvarlig

Sofie Arneberg

Nasjonalbiblioteket

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 55 artikler: