Norsk barne- og ungdomslitteratur etter 2000

Barne- og ungdomslitteratur, skrifter forfattet av voksne som utgis for å leses av eller for barn, oftest, men ikke alltid, i den hensikt at de skal belære eller underholde. I nyere tid har barnelitteratur av mange blitt likestilt med voksenlitteratur som en fullverdig, kunstnerisk uttrykksform. Middelalderens håndskrifter har ikke så mange eksempler på barnelitteratur, atskillig flere finnes etter at boktrykkerkunsten ble oppfunnet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Norsk barne- og ungdomslitteratur etter 2000

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 57 artikler: