Internasjonal barne- og ungdomslitteratur

Barne- og ungdomslitteratur er tekster som er skrevet av voksne for å bli lest av eller for barn. Barneperspektivet og det aktive barnet er hovedelement i barnelitteraturen. Barnelitteraturen fyller flere funksjoner i samfunnet, fra skrivekunst til språkutvikling og formidling av danningsidealer. Barnelitteraturen er voksenstyrt og gjenspeiler derfor samfunnets normer for hvordan en barndom skal leves og skildres. Hele artikkelen

Ny artikkel