hydrologisk modell

Artikkelstart

En hydrologisk modell er en forenklet representasjon av sammenhenger i vannets kretsløp, med den hensikt å forstå, forutsi og forvalte vannressurser på en bedre måte.

Hydrologiske modeller er helt sentrale i flomvarslingstjenesten NVE utfører hvor de utarbeider prognoser for størrelse og tidspunkt for framtidige flommer. Hydrologiske modeller benyttes også til en rekke andre formål slik som beregning av tilsig til vannmagasiner og vannkraftverk, snømengder i fjellet og vanningsbehov i jordbruket.

Ulike modeller

Hydrologiske modeller er ofte realisert som en datamodell. Modellene kan variere fra enkle sammenhenger hvor datamodellen beregner vannføring i et vassdraget basert på nedbør og temperatur som inngangsdata, til mer detaljerte modeller som tar hensyn til et større sett med meteorologiske inngangsdata og detaljert beskrivelse av nedbørfelt og vassdrag, slik som terrengformasjon, vegetasjon og jordsmonn. Avanserte modeller tar også hensyn til hvordan konstruksjoner i vassdraget slik som dammer og magasin og overføring av vann påvirker vannets transport og oppholdstider gjennom vassdraget.

En mer avansert hydrologisk modell kan benyttes til å beregne et bredere spekter av hydrologiske variabler utover vannføringer, som for eksempel fordamping, grunnvannstand, markfuktighet, vanntemperatur og vannkjemiske forhold, slik som konsentrasjoner og transportverdier av næringsstoffer og partikler.

Kalibrering

De fleste hydrologiske modeller må kalibreres før de kan beregne resultater med akseptabel nøyaktighet. Ved en kalibrering må modellens interne parametere systematisk justeres ved å sammenligne de beregnede hydrologiske verdiene med observerte verdier fra samme periode. Når modellen er i stand til å gjenskape historiske hydrologiske hendelser med akseptabel nøyaktighet sies modellen å være ferdig kalibrert.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg