hydrologisk modell

En hydrologisk modell er en forenklet representasjon av sammenhenger i vannets kretsløp, med den hensikt å forstå, forutsi og forvalte vannressurser på en bedre måte.

Hydrologiske modeller er helt sentrale i flomvarslingstjenesten NVE utfører hvor de utarbeider prognoser for størrelse og tidspunkt for framtidige flommer.

Ulike modeller

Hydrologiske modeller er ofte realisert som en datamodell. Modellene kan variere fra enkle konseptuelle sammenhenger som simulerer vannføring i et gitt punkt i vassdraget basert på nedbør og temperatur som inngangsdata, til mer detaljerte modeller som benytter et større sett med meteorologiske inngangsdata og detaljert beskrivelse av nedbørfelt og vassdrag.

En mer avansert hydrologisk modell kan benyttes til å beregne et bredere spekter av hydrologiske variable utover vannføringer, som for eksempel fordamping, grunnvannstand, markfuktighet, vanntemperatur og vannkjemiske forhold, slik som konsentrasjoner og transportverdier av næringsstoffer og partikler.

Kalibrering

De fleste hydrologiske modeller må kalibreres før de kan beregne resultater med akseptabel nøyaktighet. Ved en kalibrering må modellens interne parametere systematisk justeres slik at modellen simulerer observerte hydrologiske hendelser med akseptable avvik.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg