avrenning

Avrenningskart for Norge, som årsmiddel for 1961 - 1990 (NVE, 2002).
Avreninngskart for Norge
NVE, 2002.

Avrenning er andelen vann fra nedbøren som renner fra nedslagsfeltene (nedbørfeltene) og ut i vassdragene (elvene) og derfra ut i havet.

Faktaboks

også kjent som:

overflateavrenning, avløp, på engelsk "runoff"

Avrenningskart viser hvor stor andel av nedbøren som renner ut i vassdragene. Den resterende delen går til fordampning, eller lagres midlertidig i markvann, grunnvann (akviferer), snø og is eller i vegetasjon.

Målenheter

Vannføringen kan angis som en volumfluks over en tidsperiode, for eksempel millioner kubikkmeter per år (m3/år), kubikkmeter per sekund (m³/s) eller liter per sekund (l/s). Den kan også angis som en spesifikk avrenning per arealenhet (l/s per km2) eller som mm/år.

Kart

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet kart og datamodeller (blant annet NEVINA) som viser årlige middelverdier for avrenning fra nedbørfelt i hele landet. Tilsvarende gjør Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) dette for Sverige.

Karttjenesten SeNorge tilbyr både daglige daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og langtidsgjennomsnitt for den samme type data og informasjon.

Les mer på Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Gottschalk, L. med flere (1979). Hydrologic Regions in the Nordic Countries. Nordic Hydrology 10: 273-286.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg