Middelvannføring er et begrep innen hydrologi som brukes om gjennomsnittsmengden vann som transporteres gjennom en elv eller innsjø per tidsenhet, se vannføringsmåling.