Stryk, vannfall som strekker seg over en lengre strekning, se foss.