Medisinhistorien handler om hvordan man har gått fram for å kurere eller forebygge sykdom og/eller bevare helsen, hvordan man har forstått kropp og sykdom, hvilke profesjoner som har vært involvert i slike praksiser og de institusjonene som har vært rammene for slike praksiser.Sett i et langt historisk perspektiv har kostholdsregulering vært blant de viktigste former for sykdomsforebygging; helsen har vært ivaretatt gjennom å regulere hva folk spiser. Hele artikkelen

Ny artikkel