Galopperende tæring var en betegnelse på spesielt aggressiv tuberkulose. De angrepne døde i løpet av få uker. Betegnelsen er ikke lenger i bruk.