Folkemedisin, naturmedisin, folkelig legekunst basert på muntlige overleveringer. Betegnelsen brukes i mer utvidet forstand også om helsestellet generelt i ikke-industrielle samfunn. Folkemedisinen benytter i stor grad urter i behandlingen. Mange av disse har en direkte innvirkning på organismen og brukes også i moderne medisin; for andre er det ikke påvist legende egenskaper i direkte, fysiologisk forstand. Både i behandlingen og i omsorgen for de syke trekkes vanligvis familie og nærmiljø inn. Religiøse og magiske ideer om sykdommens årsaker og helbredelse virker til at de fysiske sider ved sykdommen ikke klart skilles ut fra de religiøse forestillinger, psykiske faktorer og sosiale forhold som inngår i pasientens situasjon.

Siden 1950-årene er folkemedisin, særlig i u-land, blitt viet stor oppmerksomhet både av Verdens Helseorganisasjon og i sosialantropologisk forskning. Dette henger sammen med en økende anerkjennelse av folkemedisinen, og med den fortsatte mangel på moderne helsepersonell og utstyr. I denne situasjonen prøver man i flere land å ta folkemedisin i bruk i håp om å dra nytte av tradisjonell erfaring i bruken av legende urter og i terapiformer som utøverne (medisinmennene) benytter. Målet er å styre denne virksomheten og tilføre den bedre hygiene og nye behandlingsformer og medikamenter.

I sosialantropologisk forskning undersøkes det generelle helsestellet i ikke-industrielle samfunn, og variasjonen i oppfatninger av begrepene helse, sykdom, sunnhet og helbredelse i ulike kulturer. Videre studeres helbredende og sykdomsforebyggende tiltak, og ikke minst de former for omsorg som gis de syke i nærmiljøet og av helbrederne. Sosialantropologiske studier har også hatt stor betydning for psykiatrien, gjennom påvisningen av at skillet mellom det normale og det abnorme varierer i ulike kulturer, og at utbredelsen av sinnslidelser synes betinget av sosiale og kulturelle forhold.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.