Kongen, fjell i Rauma kommune, Møre og Romsdal; 1614 moh., rett vest for Isterdalen med Trollstigveien (Fv. 63). Kongen utgjør sammen med fjellene Dronninga og Bispen Isterdalstindene.