Stigfossen, foss i Rauma kommune, Møre og Romsdal, i elven Istra, øverst i Isterdalen. Nær 180 m loddrett fall. Trollstigveien (Fv. 63) passerer fossen på nedsiden.