Innfjorden, tettsted i Rauma kommune, Møre og Romsdal, ved botnen av fjorden av samme navn, en sørgående arm av Romsdalsfjorden. Tettstedet ligger ved E 136, rundt 11 km sørvest for Åndalsnes. Småindustri.