Havnetid, det antall timer og minutter som må legges til klokkeslettet for Månens kulminasjon for å få det omtrentlige klokkeslett for høyvann på et gitt sted. Havnetiden varierer sterkt fra sted til sted og er f.eks. i Oslo 4 timer 50 min, i Stavanger 9 timer 46 min, i Bodø 12 timer 17 min. Se også tidevann.