Litoral, det som angår kysten eller stranden. Litoralregionen er en betegnelse som blir brukt svært forskjellig av marine dyregeografer, hos noen bare om tidevannsbeltet, hos andre om hele kystbankenes region (the shelf sea) ned til 150–400 m dyp med uskarpe grenser mot dyphavet. Noen deler den litorale regionen i tidevannsområdet (det egentlige litorale område), det sublitorale område fra ebbegrensen til algevegetasjonens nedre grense og et nederste elitoralt område.