Afotisk, betegnelse for havdypet fra 200 m og nedover, der det ikke er lys nok til plantenes fotosyntese.