En undersjøisk, vid grunne, består oftest av løst materiale og kan ha betydelig utstrekning. En bankes skråning ned mot dyphavet kalles egg eller bakke og er enkelte steder fast berggrunn. De fleste banker er dannet av uorganiske avleiringer, sand, grus o.l. (Dogger Bank, Newfoundland-banken osv.), andre er dannet av organiske: muslingbanker, korallbanker osv. (Bahamabanken er en korallbanke av stor utstrekning.)