Bihav, avgrenset havområde nær kysten, utgjør del av et større hav. Inndeles i middelhav og randhav.