Submarin, (av sub og lat. 'hav'), som finnes, er under havflaten, undervanns-.