Dypvannsskip, fartøyer brukt til oseanografiske undersøkelser på store dyp. Det første batyskaf kunne bare stige rett opp og ned. Senere er det konstruert flere dypvannsskip som kan bevege seg også horisontalt, og som kan operere på dyp ned til 4000 m. Disse er små og kompakte for å kunne motstå de store trykk. Dypvannsskip er gjerne utstyrt med utvendige mekaniske armer for å kunne utføre enklere operasjoner på havbunnen.