Oksymeter, instrument til direkte måling av oksygeninnhold, f.eks. i sjøen, særlig ved polarografiske metoder. Det første oksymeter, konstruert av Ernst Føyn 1955, benyttet dryppende kvikksølvelektroder, og gav oksygeninnholdet ved en kurve som funksjon av dypet. Oksymeteret gir bare relative verdier, og må kalibreres ved målinger etter andre (absolutte) metoder.