Papirindustri

Treforedling, produksjon av tremasse, cellulose, papir, kartong, fiberplater o.l. av trevirke. Produksjonen skjer ved hjelp av prosesser som forandrer trevirket så meget at makrostrukturen ikke lenger kan gjenkjennes, dvs. treet spaltes helt ned til enkelte fibrer for så å gjenforenes til et materiale som er vesentlig forskjellig fra trematerialet.Norsk treforedlingsindustri besto i 2004 av 22 produserende enheter, men i løpet av 2005 er flere enheter besluttet nedlagt, f.eks. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Papirindustri

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 88 artikler: