Fluting er navnet på de bølgete sjiktene i bølgepapp. Bølgepapp består av to bølgete sjikt med et flatt sjikt i midten, hvor det glatte laget kalles liner.