Limpresse, anordning i papirmaskinen for å forbedre papirets overflateegenskaper; brukes ved fremstilling av bedre trykk- og skrivepapir. Limpressen består av to roterende valser som er plassert i papirmaskinens tørkeparti (se skisse av papirmaskin i artikkelen papir) Papirbanen passerer mellom valsene og kommer her i kontakt med vandige løsninger av pigment og forskjellige bindemidler, som kaolin, stivelse, karboksymetylcellulose og latekser (syntetiske bindemidler). I dag velges ofte andre systemer for overflatebehandling, som skjer ved høyere hastighet.