Papir fremstilt av rishalm kokt etter sulfat- eller nøytralsulfittmetoden.