Rispapir er papir fremstilt av rishalm, kokt etter sulfat- eller nøytralsulfittmetoden.