Bakvann er i treforedlingsindustrien vann som siles fra fibermassen, dels for resirkulering (gjenbruk) uten behandling, dels som avløpsvann etter at det har passert forskjellige anlegg for fibergjenvinning og rensing, som i sedimenterings- og biologiske renseanlegg. En stor del av dette vannet blir også sendt tilbake inn i fabrikken for å bedre vannhusholdningen og redusere forbruket av nytt, friskt vann.