Bagasse er restene av sukkerrørene etter at sukkeret er utvunnet ved pressing og utvasking med vann. Dette brukes ofte som brensel, særlig i forbindelse med sukkerproduksjon, men kan også brukes som råstoff til papir. I tropiske og subtropiske strøk der ett- og toårige planter blir mye brukt i papirproduksjon, er bagasse ett av de viktigste råstoffene for papirroduksjon.