Metallduk til frasiling av vann fra massen på papirmaskin. Vanlig fornorsket til vire.