Wire er innen papirindustrien en metallduk som brukes til å sile vann fra massen på en papirmaskin. På norsk kalles dette en vire, som ikke må forveksles med vaier.