Bibeltrykkpapir, tynn og god papirkvalitet som skal forene egenskapene lav flatevekt og ugjennomskinnelighet. Det siste oppnås ofte ved tilsetting av titandioksidpigmenter.