Åkersvinerot, flerårig planteart i leppeblomstfamilien. 20–100 cm høy, jordstenglene har hvite knoller, som er leddelte med parvis motstående adventivknopper, og tjener som vegetative formeringsorganer. Spredningen ut fra morplanten er relativt liten. Derfor vokser åkersvinerot oftest i tette kolonier. Silkehårede blad og lyserøde blomster. Hele planten lukter vondt. Sirkumpolar art som vokser på fuktige steder og i åkrer i hele landet, men er sjelden nord for polarsirkelen. Opptrer som ugress i alle slags åkerkulturer, særlig i potet og korn. Er ikke lett å bekjempe. Det kreves enten flere gangers radrensing hvert år i en egnet kultur flere år på rad, eller sprøyting i kornåker, der både middel, dose og tidspunkt må være spesielt rettet mot åkersvinerot, ofte i flere påfølgende år det også.