Åkerkål, sommerettårig art i korsblomstfamilien. 30–100 cm høy, de nedre bladene er buktfinnede, de øverste hele og går rundt stengelen. Blomstene er gule og vokser i en kort klase, skulpene er ca. 5 cm. Åkerkål stammer fra middelhavslandene, finnes i Norge nordover til Troms på avfallsplasser og dyrket mark, først og fremst på rå og noe vassyk jord. Kan opptre som ugress i alle åkerkulturer, men utgjør sjelden noe stort problem, vanligere før enn nå. Kan bekjempes lett både med radrensing og med kjemiske ugressmidler. Åkerkål er en nær slektning av grønnsakene nepe, kinakål og stilkkål.